Peşəkar Excel №2 – SUM, SUMIF, SUMIFS

“Peşəkar Excel” bölməsinin ikinci video dərsi Math&Trig(Riyazi və Triqonometrik) funksiyakarından olan SUM, SUMIF və SUMIFS haqqındadır. Adından da göründüyü kimi bu funksiyalar cəmləmə və ya şərtə(şərtlərə) görə cəmləmə əməliyyatını yerinə yetirir. Videodərsliyi izləməklə siz bu funksiyanın işləmə prinsipini və ondan praktiki istifadə etməyin yollarını öyrənəcəksiz. Video dərsi youtube kanalımızadan izləyə bilərsiz.   https://www.youtube.com/watch?v=Kc8xhz9dZtA&t=s     […]

Peşəkar Excel №13 – SUBTOTAL

“Peşəkar Excel” bölməsinin on üçüncü videodərsi Math&Trig(riyazi və triqonometrik) funksiyalarından olan SUBTOTAL haqqındadır. Bu funksiya vasitəsilə biz yalnız görünən diapazonlar üzərində riyazi əməliyyatlar aparmağı öyrənəcəyik. Məs: əgər hər hansı məlumat bazasında müəyyən sətirləri gizlətsək SUM funksiyası gizlədilmiş sətirləri nəzərə almadan cəmləmə funksiyasını həyata keçirəcək. Amma SUBTOTAL ilə görünməyən hissələri nəzərə almadan əməliyyatlar etmək mümkündür. Videodərsliyi […]

Peşəkar Excel №14 – AGGREGATE

“Peşəkar Excel” bölməsinin on dördüncü videodərsi Math&Trig(riyazi və triqonometrik) funksiyalarından olan AGGREGATE haqqındadır. Bu funksiya vasitəsilə biz görünən diapazonlar üzərində riyazi əməliyyatlar aparmaqla yanaşı, həmçinin daxil edilmiş diapazonda olan xəta dəyərlərini nəzərə almadanda riyazi əməliyyatlar apara bilərik. Məs: bildiyimiz kimi SUM və ya SUBTOTAL funksiyasına daxil diapazonda hər hansı xəta dəyəri varsa hər iki funksiyalarında […]

Excel bəzi funksiyaların rus dilində qarşılığı

Ölkəmizdə, MS OFFICE proqramından istifadə edənlər ingilis və rus dillərindən daha çox istifadə edir. Bu reallıq Excel proqramında da özünü göstərir. Bu səbəbdən düşündüm ki, bu yazımda Sizə ingilis dilində olan funksiyaların rus dilində qarşılığını yazım. Ümid edirəm, faydalı olacaqdır. ENGLISH RUSSIAN ABS ABS ADDRESS АДРЕС AND И AVERAGE СРЗНАЧ AVERAGEIF СРЗНАЧЕСЛИ AVERAGEIFS СРЗНАЧЕСЛИМН BAHTTEXT БАТТЕКСТ […]

SQL7: Sum, average, count funksiyaları

Bizə aylıq əmək haqqına dair hesabat lazım ola bilər. Bu zaman ishchi_maash cədvəlində olan məlumatlar əsasında lazım olan hesabatı hazırlaya bilərik. İlkin olaraq əmək haqqının ümumi cəmini tapaq: Select sum(maash)  as ‘Əmək haqqı fondu’ from ishchi_maash Orta əmək haqqını hesablamaq üçün aşağıdakı scriptdən istifaəde olunur: Select avg(maash) as ‘Orta əmək haqqı’ from ishchi_maash Təşkilatda əməkhaqqı […]