ST1: Statistikaya Giriş

Statistika riyaziyyatın bir qoludur və əldə edilən məlumatları elmi və praktiki məqsədlər üçün işləyib hazırlamaqla məşğul olur. Niyə görə statistikanı öyrənməliyik? Birincisi, statistika bizə dünya haqqında fikir formalaşdırılmasında kömək edir. İkincisi isə,  statistika bizə ən uyğun biznes qərarlarının verilməsində kömək edir. Biznes dünyasında statistika aşağıda qeyd edilmiş mühim fəaliyyətlərdə istifadə edilir: Biznes məlumatlarının (rəqəmləri) ümumiləşdirilməsi […]