Sonu tək və cüt rəqəmlə bitən ədədlərin fərqli şərtli formatlanması

Fərz edək ki, aşağıdakı cədvəldə ID kodu cüt rəqəmlə bitən işçilərin mərkəz, tək olan işçilərin isə bölgədə işlədiyini nəzərə alaraq onların şərtli formatlanmasını təmin etmək lazımdır.  Bunun üçün aşağıdakı əməliyyatları ardıcıllıqla yerinə yetirmək lazımdır. Şərtli formatlama tətbiq ediləcək xanalar seçilir və Home -> Conditional Formatting -> New rule əmri icra edilir. Açılan pəncərədə “Use a […]