Exceldə REPT funksiyası

REPT funksiyası hər hansı bir simvolu və ya sözü bir neçə dəfə təkrarlamaq üçün istifadə edilir. Sintaksisi: =REPT(mətn;təkrarlanma sayı) şəklindədir. Aşağıdakı misalda 0 (sıfır) ədədini xanaya yazılacaq say qədər təkrarlanmasını təmin edək. Beləliklə, B23 xanasına yazılan funksiya ilə 0 ədədini A23 xanasına yazılan say qədər – 5 dəfə təkrarlamış olduq. Buradaykən, Sizdən kiçik bir xahişimiz var. […]