Dunning-Kruger effekti

Danninq-Krüqer effekti insanların özlərini daha ağıllı və daha bacarıqlı olduqlarını düşünməsini ifadə edən anlayışdır. Əsasən də bilik və bacarıqları zəif olan şəxslər özlərini düzgün qiymətləndirmək qabiliyyətinə malik olmurlar. 1999-cu ildə David Dunning and Justin Kruger adlı iki sosial psixoloq tədqiqat aparır. Onlar bir qrup insanın yumor, məntiq və qrammatika üzrə bilik və bacarıqlarını və bu […]