İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi

İnsan resurslarının idarə edilməsi anlayışı ilə əlaqədar müxtəlif yazılar, izahlar mövcuddur. Ancaq, bu prosesi daha qısa ifadə ilə ümumiləşdirmək istərdik: Ümumi mənada: İnsan resurslarının idarə edilməsi anlayışı özündə, biznesin ən vacib qaynağı olan insan gücünün, müəyyən olunmuş hədəflər istiqamətində ən uyğun və ən səmərəli formada istifadəsini əhatə edən bütün metod, üsul və vasitələri özündə birləşdirir. […]