MH7: Gəlirlərin tanınması metodları

Daha əvvəl maliyyə hesablaşmalarında da qeyd etdiyimiz kimi, pul vəsaitinin hərəkətindən asılı olmayaraq, gəliri qazandıqda, xərci isə çəkildikdə tanımaq lazımdır. Gəliri aşağıda qeyd edilmiş 4 kriteriyanın hər biri qarşılandığı təqdirdə tanımaq mümkündür. Alıcı və satıcı arasında razılaşmaya dair sübut olmalıdır. Məhsul təslim edilməli və ya xidmət göstərilməlidir. Qiymət müəyyən edilməlidir və ya müəyyən edilə bilən […]