Exceldə iş və qeyri-iş günlərinin sayının tapılması

Exceldə iki tarix arasındakı günlərin sayını DAYS funksiyası ilə, xalis iş günlərinin sayını isə NETWORKDAYS və NETWORKDAYS.INTL funksiyaları ilə tapmaq mümkündür. Qeyri-iş günlərinin sayını tapmaq üçün konkret funksiya olmasa da, qeyd olunan funksiyalardan istifadə etməklə bunu etmək mümkündür. Həftə sonuna düşən günlərin sayının tapılması Aşağıdakı cədvəldə başlanğıc və son tarixlər qeyd olunub. Həmin tarixlər arasında […]

Exceldə DAYS funksiyası

Exceldə iki tarix arasında gün sayını hesablamaq üçün DAYS funskiyasından istifadə edilir. Funksiyanın sintaksisi =DAYS(Bitmə tarixi;Başlama tarixi) şəklindədir. Aşağıdakı misala diqqət yetirək. Fərz edək ki, 05.08.2015 tarixi ilə 05.02.2015 tarixi arasındakı gün sayını tapmaq zərurəti yaranıb. Bunun üçün DAYS funksiyasından istifadə edək. Şəkildən də göründüyü kimi qeyd edilən iki tarix arasında 181 gün olduğunu tapmış olduq. […]

Exceldə HOUR funksiyası

Excel sənədləri ilə işləyərkən tarix və saatları üzərində bir sıra əməliyyatları icra etmək üçün bir neçə funksiyalardan istifadə edilir. HOUR funksiyası Excel xanasına yazılan saatdan saat hissəsini tapmaq üçün istifadə edilir. Nümunəyə nəzər salaq. Fərz edək ki, aşağıdakı kimi tarix və saat Excel xanasına yazılmışdır. Siz HOUR funksiyasından istifadə edərək saatı (16) tapa bilərsiniz. Buradaykən, […]