Pivot Table-da tarixlərin qruplaşdırılması

Exceldə ən çox istifadə edilən alətlərdən biri olan Pivot Table (Yekun cədvəl) istifadəçilərə verilənlər bazası əsasında müxtəlif mürəkkəb hesabatların asanlıqla hazırlanmasına imkan verir. Pivot Table-da yekun hesabatın günlər, həftələr, aylar, illər üzrə qruplaşdırılması məlumatın oxunaqlı olmasını təmin edir. Tarixlər üzrə qruplaşdırmanı necə yerinə yetirə bilərik? Fərz edək ki, 2014 və 2015-ci illərdəki məlumatları əks etdirən 300 […]