Exceldə tarixi ay və həftənin gününə çevirmək (Text funksiyası)

Exceldə Text funksiyası vasitəsilə xanaya yazılmış məlumatı bir tipdən digərinə çevirmək və ya eyni tip daxilində məlumatın formasını dəyişmək mümkündür. Məsələn, bu funksiya vasitəsilə tarix tipində olan məlumatdan ayı və həftənin gününü ayıra bilərik. =TEXT(B1,”MMMM”) verilən tarixdən ay adını seçib bütöv yazır; =TEXT(B1,”MMM”) verilən tarixdən ay adını seçib 3 hərfini yazır; =TEXT(B1,”DDDD”) verilən tarixdən həftənin […]

Exceldə DAYS funksiyası

Exceldə iki tarix arasında gün sayını hesablamaq üçün DAYS funskiyasından istifadə edilir. Funksiyanın sintaksisi =DAYS(Bitmə tarixi;Başlama tarixi) şəklindədir. Aşağıdakı misala diqqət yetirək. Fərz edək ki, 05.08.2015 tarixi ilə 05.02.2015 tarixi arasındakı gün sayını tapmaq zərurəti yaranıb. Bunun üçün DAYS funksiyasından istifadə edək. Şəkildən də göründüyü kimi qeyd edilən iki tarix arasında 181 gün olduğunu tapmış olduq. […]

Exceldə EDATE funksiyası

Exceldə bəzən qeyd edilən tarixdən müəyyən ay sonra hansı tarixin tapılması zərurəti yarana bilər. Məsələn, Sınaq müddətinə tabe tutulan bir şəxs 02.05.2015 tarixində işə başlayarsa onun 3 aylıq sınaq müddətinin bitmə tarixinin tapılması məsələsi gündəmə gələ bilər. Bunun üçün Exceldə EDATE funksiyasından istifadə edilir.  Funksiyanın sintaksisi =EDATE(başlama tarixi;ay sayı) kimidir. Misalı aşağıdakı şəkildə icra edəriksə şəkildəki […]