Excel 2019 – CONCAT & TEXTJOIN formulas

CONCAT və TEXTJOIN funksiyaları OFFICE 365 və Excel 2019 istifadəçilərinə təqdim olunmuş yeni funksiyalardandır. CONCATENATE (Birləşdirmək) funksiyasının alternativi olan hər iki funksiya müəyyən xanalar toplusundakı mətn və simvolları birləşdirmək üçün istifadə edilir. CONCAT funksiyası sadəcə olaraq daxil olunmuş mətnləri birləşdirir. Bu funksiyanın CONCATENATE-dən fərqi odur ki, biz bura mətnləri tək-tək daxil etməklə yanaşı diapazon şəklindədə […]

Peşəkar Excel №7 – CONCATENATE

“Peşəkar Excel” bölməsinin yeddinci videodərsi TEXT(mətn) funksiyalarından olan CONCATENATE haqqındadır. Bu funksiya müxtəlif xanalardakı verilənləri bir xanada birləşdirmək üçün nəzərdə tutulub və baza üzərində işləyənlər üçün əvəzedilməzdir. Funksiyanın alternativi ampersand(&) işarəsidir. Videodərsliyi izləməklə siz bu funksiyanın işləmə prinsipini, ondan praktiki istifadə etməyi, üstünlüklərini və çatışmazlıqlarını, oxşar funksiyalar ilə fərqini və bəzi Excel hiylələrini öyrənmiş olacaqsınız. […]