Excel bəzi funksiyaların rus dilində qarşılığı

Ölkəmizdə, MS OFFICE proqramından istifadə edənlər ingilis və rus dillərindən daha çox istifadə edir. Bu reallıq Excel proqramında da özünü göstərir. Bu səbəbdən düşündüm ki, bu yazımda Sizə ingilis dilində olan funksiyaların rus dilində qarşılığını yazım. Ümid edirəm, faydalı olacaqdır. ENGLISH RUSSIAN ABS ABS ADDRESS АДРЕС AND И AVERAGE СРЗНАЧ AVERAGEIF СРЗНАЧЕСЛИ AVERAGEIFS СРЗНАЧЕСЛИМН BAHTTEXT БАТТЕКСТ […]

Exceldə TRIM (Artıq boşluqların aradan qaldırılması) funksiyası

Excelə müəyyən proqramlardan məlumatları import edərkən və ya istifadəçilər tərəfindən məlumatlar daxil edilərkən bəzən bir boşluq əvəzində sözlər arasında bir neçə boşluq qoyula bilər. Bu artıq boşluqların aradan qaldırılması üçün TRIM funksiyasından istifadə edilir. Sintaksisi: =TRIM(Mətn) şəklindədir. Aşağıdakı misalda Bilik Paylaşdıqca Artar Sözlərinin arasına bir boşluq əvəzinə bir neçə boşluq qoyaq. TRIM funksiyasından istifadə edərək bir […]