Exceldə birləşdirilmiş xanaların tapılması və aradan qaldırılması

Exceldə xanaların birləşdirilməsi digər əməliyyatların yerinə yetirilməsində problemlərə səbəb ola bilər. Məsələn, birləşdirilmiş xanaları sıralamaq (sort) istəsək, ekrana xəta mesajı çıxacaq və əməliyyat icra olunmayacaq. Şəkildən göründüyü kimi A4 və A5 xanaları, eləcə də A10 və A11 xanaları birləşdirildiyi üçün sort əməliyyatı icra olunmur. Bu problemi aradan qaldırmaq üçün birləşdirilmiş xanaları tapmaq və ayırmaq (əvvəlki […]