PP4: PowerPivot-da olan məlumatların yenilənməsi

Baza məlumatarında edilmiş dəyişiklik PowerPivot-da avtomatik əks olunmur. Dəyişiklik deyiləndə baza məlumatları faylında hər hansı bir məlumatın dəyişdirilməsi, həmin bazaya yeni məlumatların əlavə edilməsi, ümumiyyətlə faylın adında ola biləcək dəyişiklik və s. nəzərdə tutulur. Bu zaman PowerPivot-da mövcud olan “refresh” funksiyası bizə kömək olur. Bu əməliyyatı yerinə yetirmək üçün bizə birdən çox seçim verilir. Əsas […]

SQL4: Update əmri – məlumatın yenilənməsi

İşçilərin şəxsi məlumatını əks etdirən cədvələ nəzər yetirərkən, bir işçinin adının düzgün yazılmadığı ortaya  çıxdı. Bu zaman bazaya müdaxilə edərək, həmin şəxsin adına düzəliş etmək tələb olunur. Bazada olan məlumatın yenilənməsi üçün aşağıdakı strukturda scriptdən istifadə olunur: Update “cədvəlin adı” set “yeniləmək istədiyimiz sütun” = “yeni məlumat” where “yeniləmək istədiyimiz sətri seçmək üçün lazım olan filter” […]