IM1: Sadə və mürəkkəb faiz

Pulun zaman dəyəri, bu gün əlimizdə olan pulun investisiya ediləcəyi təqdirdə bizə nə qədər gəlir gətirəcəyi, və ya gələcəkdə bizə vəd edilən pulun bu günki dəyəri haqqında məlumat verir. Pulun zaman dəyəri haqqında daha ətraflı danişmadan əvvəl, sadə və mürəkkəb faiz ilə yaxından tanış olaq: Sadə faiz dərəcəsi – əsas məbləğ üzərindən qazanılan puldur. Qazanılmış […]