ST12: Ehtimal Paylanmaları

İxtiyari dəyişənin qiymətinin əgər əvvəlcədən alacağı qiymət  dəqiq bilinmirsə, onda həmin dəyişən təsadüfi dəyişən adlanır. Dəyişənlərin növlərində daha əvvəl də qeyd etmişdik ki, təsadüfi dəyişən diskret və kəsilməz olur. Xatırlatmaq üçün bunların izahına bir daha baxaq: Diskret və kəsilməz təsadüfi dəyişən Diskret təsadüfi dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğu (dəsti) vardır. Məsələn, lotereya biletinin nömrəsi diskretdir. Diskret […]