Exceldə Frequency funksiyası

Exceldə Frequency funksiyası statistik funksiyalar qrupuna aiddir. Satış və marketinq üzrə vəzifələr Exceldə verilənlərin analizi, hesabatların hazırlanması və vizuallaşdırma bacarıqları tələb etdiyindən bu sahədə ən çox istifadə olunan Excel funksiyalarından biri Frequency funksiyasıdır. Fərz edək ki, il ərzində aylar üzrə məhsulun daha çox hansı miqdarda satıldığını müəyyənləşdirmək lazımdır. Bunun üçün ilk növbədə A4:B16 xanalarında aylar […]