Kredit Risklərində Vintaj təhlilinin əhəmiyyəti

Verilmiş kreditlərin (müxtəlif meyarlar üzrə: məhsul, valyuta, məbləğ, filial, inspketor və d.) keyfiyyət göstəricisini adekvat şəkildə ölçmək üçün vintaj təhlilindən istifadə edilir. Bu təhlildə hər bir ay üzrə satılmış kreditlərin növbəti hər ayın yekununa keyfiyyət göstəricisi əks edilmişdir. Aşağıda 2015-ci ilin 30 gündən çox gecikmə üzrə vintaj təhlilinə dair nümunə verilmişdir: Cədvəldə yer alan rəqəmlərin […]