Exceldə vurma cədvəlinin hazırlanması

Exceldə vurma cədvəlini Paste Special-Formulas əmrindən istifadə edərək qısa zamanda hazırlaya bilərsiniz. Nəzərə almaq lazımdır ki, hesablama zamanı yalnız B sütunu və 2-ci sətirdəki rəqəmlərdən istifadə olunması üçün xanalar müvafiq sətir və sütun boyunca sabitlənməlidir. Bunun üçün xana ünvanlarında qeyd olunan hərf və rəqəmin qarşısında $ işarəsindən istifadə olunur. Buradaykən, Sizdən kiçik bir xahişimiz var. […]