Exceldə Find and Replace menyusunun bilinməyən faydaları

Exceldə Find and Replace menyusu bir sıra əməliyyatları qısa müddətdə yerinə yetirmək üçün əlverişli vasitədir. Bir neçə belə nümunə ilə tanış olaq: Xana istinadlarının dəyişdirilməsi Bəzən funksiyalarla işləyərkən hamısında xana istinadlarını dəyişmək ehtiyacı yaranır. Məsələn, aşağıdakı cədvəldəki kimi bütün funksiyalarda istinad olunan $A$1 xanasını $B$1 ilə əvəz etməli olsaq, ardıcıllıqla bu əməliyyatlar icra olunur: Menyudan […]