Pivot Table-da tarixlərin qruplaşdırılması

Exceldə ən çox istifadə edilən alətlərdən biri olan Pivot Table (Yekun cədvəl) istifadəçilərə verilənlər bazası əsasında müxtəlif mürəkkəb hesabatların asanlıqla hazırlanmasına imkan verir. Pivot Table-da yekun hesabatın günlər, həftələr, aylar, illər üzrə qruplaşdırılması məlumatın oxunaqlı olmasını təmin edir. Tarixlər üzrə qruplaşdırmanı necə yerinə yetirə bilərik? Fərz edək ki, 2014 və 2015-ci illərdəki məlumatları əks etdirən 300 […]

Yekun cədvəldə (Pivot Table) boşluqların “0”-la əvəz olunması

Exceldə ən çox istifadə edilən alətlərdən biri olan Pivot Table (Yekun cədvəl) istifadəçilərə verilənlər bazası əsasında müxtəlif mürəkkəb hesabatların asanlıqla hazırlanmasına imkan verir. Pivot Table tənzimləmələrinə əsasən məlumat olmayan sətir/sütun üzrə xana boş göstərilir. Bu boşluqları 0 (sıfır) ilə əvəz etmək mümkündür. Aşağıdakı cədvəl əsasında Pivot Table hazırlayaq. Göründüyü kimi Gəncədə kompüter, Mingəçevirdə printer və s. […]