PP4: PowerPivot-da olan məlumatların yenilənməsi

Baza məlumatarında edilmiş dəyişiklik PowerPivot-da avtomatik əks olunmur. Dəyişiklik deyiləndə baza məlumatları faylında hər hansı bir məlumatın dəyişdirilməsi, həmin bazaya yeni məlumatların əlavə edilməsi, ümumiyyətlə faylın adında ola biləcək dəyişiklik və s. nəzərdə tutulur. Bu zaman PowerPivot-da mövcud olan “refresh” funksiyası bizə kömək olur. Bu əməliyyatı yerinə yetirmək üçün bizə birdən çox seçim verilir. Əsas […]