Exceldə ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN funksiyaları

Exceldə ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması üçün ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN funksiyalarından istifadə edilir. Ayrı- ayrılıqda funksiyaları nəzərdən keçirək.  1. =ROUND(ədəd;vergüldən sonra rəqəmlərin sayı) – normal yuvarlaqlaşdırma aparır. Bu funksiya normal riyazi yuvarlaqlaşdırmanı yerinə yetirir. 5 dən kiçik olan ədədləri bir aşağı ədədə doğru, 5-ə bərabər və ya böyük ədədlərdə isə bir vahid yuxarıya doğru yuvarlaqlaşdırma aparır. Məsələn, 2.5 ədədini […]