Tədris planının PDF formasını bu linkdən də yükləyə bilərsiniz.

[column size=”one-fourth”]DƏRS 1

Home (Əsas səhifə) paneli
Clipboard (Mübadilə Qrupu)
Copy (Köçür)
Cut (Kəs)
Paste (Əlavə et)
Format Painter (Nümunəyə görə Formatla)
Paste Special (Xüsusi əlavə et)
Font (Şrift)
Paragraph(Düzləndirmə)
Praktiki həllər
Styles (Üslublar) qrupu
Find (Tap) menyusu
Select (Seç) menyusu
Replace (Əvəz et) menyusu
Praktiki həllər

[/column][column size=”one-fourth”]DƏRS 2

Page Layout (Səhifə Tərtibatı) paneli
Margins (Kənar boşluqlar)
Orientation (İstiqamət)
Paper Size (Səhifə ölçüsü)
Columns (Sütunlar)
Breaks (Səhifələr arası boşluqlar)
Line Numbers (Sətir nömrələri)
Hypernation (Sətirlərə keçirmə)
Çapla bağlı aparılan təkmil tənzimləmələr
Indent (Abzaslar)
Spacing (Boşluqlar)
Bring Forward (Önə gətir)
Send Backward (Arxaya apar)
Selection Pane (Seçilənlər paneli)
Group (Qruplaşdır)
Ungroup (Qruplaşdırmadan azad et)
Rotate (Döndər)
Praktiki həllər

[/column][column size=”one-fourth”]DƏRS 3

Insert (Əlavə et) paneli
Cover Page (Örtük səhifəsi)
Blank Page (Boş səhifə)
Page Break (Səhifələr arası boşluqlar)
Table (Cədvəl)
Pictures (Şəkillər)
Shapes (Fiqurlar)
Smart Art (Smart Art qrafikləri)
Screenshot (Ekran görüntüsü)
WordArt
Signature Line (İmza)
Equation (Tənlik)
Symbol (Simvol)
Online Video (Onlayn video)
Charts (Qrafiklər)
Hyperlink (Hiperəlaqə)
Bookmark (Əlfəcin)
Cross-reference (Çarpaz istinad)
Comment (Rəy)
Header / Footer (Başlıq və aşağı hissə)
Page Number (Səhifə nömrəsi)
Quick Parts (Sevik şablonlar)
Date&Time (Tarix&Saat)
Praktiki həllər

[/column][column size=”one-fourth” last=”true”]DƏRS 4

Design (Dizayn) paneli
Themes (Mövzular)
Document Formatting (Sənəd formatları)
Theme Colors (Mövzu Rəngləri)
Fonts (Şriftlər)
Effects (Effektlər)
Paragraph Spacing (Paraqraf boşluqarı)
Set as Default (Standart kimi təyin et)
Watermark (Arxa fonda yazılar)
Page Color (Səhifə rəngləri)
Page Border (Səhifə çərçivələri)
Praktiki həllər

[/column][column size=”one-fourth”]DƏRS 5

References (İstinadlar) paneli
Table of Contents (Mündəricat)
Add Text (Mündəricət səviyyələrinin əlavə edilməsi)
Update Table (Mündəricatı yenilə)
Insert Footnote&Endnote (Səhifə sonunda qeydlər)
Next Footnote (Növbə səhifə sonu qeydləri)
Show Notes (Qeydləri göstər)
Insert Citation (Sitat əlavə et)
Manage Sources (Mənbələri idarə et)
Style (Üslub)
Bibliography (Biblioqrafiya)
Insert Caption (Başlıq əlavə et)
Mark Entry (İşarələr daxil et)
Insert Index (İndeks əlavə et)
Update Index (İndeksi yenilə)
Mark Citation (Sitatı işarələ)
Insert Table of Authorities (Müəlliflərin siyahısını əlavə et)
Praktiki həllər

[/column][column size=”one-fourth”]DƏRS 6

Mailings (Məktub tənzimləmələri)
Envelopes (Zərflər)
Labels (Etiketlər)
Start Mail Merge (Maili birləşdirməyə başla)
Select Recipients (Maili qəbul edənləri seç)
Edit Recipients (Mail qəbul edənləri dəyiş)
Highlight Merge Fields (Birləşdirilmiş sahələri nəzərə çapdır)
Address Block (Ünvanı əngəllə)
Greeting Line (Salamlaşma sətiri)
Insert Merge Field (Birləşdirilmiş sahə əlavə et)
Rules (Qaydalar)
Match Fields (Sahələri müqayisə et)
Update Labels (Etiketləri yenilə)
Preview Results (Nəticələrin ön baxışı)
Find Recipient (Qəbul edəni tap)
Check for Errors (Xətaları yoxla)
Finish&Merge (Tamamla və birləşdir)
Praktiki həllər

[/column][column size=”one-fourth”]DƏRS 7

Review (İcmal) paneli
Proofing (Korrektə)
Spelling (Orfoqrafik səhvlərin yoxlanılması)
Research (Araşdır)
Thesaurus (Sinonimlər və ya məzmuna uyğun sözlər)
Translate (Tərcümə et)
Word Count (Söz sayı)
Language (Dil)
Comments (Rəylər)
New comment (Yeni rəy)
Delete (Sil)
Previous (Əvvəlki), Next (Sonrakı)
Show/Hide Comment (Rəyi göstər/gizlət)
Show All Comments (Bütün rəyləri göstər)
Show ink (Qələm yazılarını göstər)
Track Changes (Dəyişikliklərin izlənilməsi)
Markups (Formatlandırmalar)
Show Markup (Formatlandırmaları göstər)
Reviewing Pane (Nəzərdən keçirmə paneli)
Accept (Dəyişiklikləri qəbul et)
Reject (Dəyişiklikləri rədd et)
Previos (Əvvəlki dəyişiklik)
Next (Növbəti dəyişiklik)
Compare (Müqayisə et)
Block Authors (Müəllifləri əngəllə)
Restrict Editing (Dəyişiklikləri qadağa et)
Linked Notes (Əlaqədar qeydlər)
Praktiki həllər

[/column][column size=”one-fourth” last=”true”]DƏRS 8

View (Görünüş) paneli
Read Mode (Oxuma rejimi)
Print Layout (Çap görünüşü)
Web Layout (Veb görünüşü)
Outline (Kənar konturlar)
Draft (Qaralama)
Rulers (Xətkeşlər)
Gridlines (Torşəkilli xətlər)
Navigation Bar (Naviqasiya paneli)
Zoom (Yaxınlaşdır)
One Page (Bir səhifə)
Multiple Page (Bir neçə səhifə)
Page width (Səhifə eni)
New window (Yeni pəncərə)
Arrange All (Hamısını nizamla)
Split (Bölmək)
View Side by Side (Yan-yana görünüş)
Reset Window Position (Pəncərə vəziyyətini bərpa et)
Switch window (Pəncərələrə keç)
Praktiki həllər

[/column]

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir