Dekabr 2016 - INNAB

Monthly Archive: Dekabr 2016

Fənd 13/100: Xanalara istənilməyən sözlərin yazılışının məhdudlaşdırılması 25

Fənd 13/100: Xanalara istənilməyən sözlərin yazılışının məhdudlaşdırılması

Şəkildən göründüyü kimi C sütununa hoteldə əvvəlcədən rezerv olunmuş otaqlar yazılmışdır. A sütununa yeni rezerv üçün otaq yazılışı zamanı əgər C sütunundakı otaqlara bərabər olan varsa A sütununa yazmaq mümkün olmasın. Rezerv olunmuşlardan başqa...

Fənd 12/100: Şöbə adlarına əsasən yanlız həmin şöbənin işçi adlarının əlaqədar xanaya yazılması 22

Fənd 12/100: Şöbə adlarına əsasən yanlız həmin şöbənin işçi adlarının əlaqədar xanaya yazılması

D2 xanasına yazılan Şöbə adlarına əsasən E2 xanasına yanlız B sütununda yazılmış uyğun içi adlarını yazmaq mümkün olsun . Data Validation List hissəyə yazılan funksiyanın yazılışı istənilməkdədir. Şöbə adları düzülüşü :  Hər zaman sıralama ilə...

Fənd 11/100: Başlanğıc və bitiş tarixinə əsasən iki tarix arasında satış miqdarının cəminin tapılması 32

Fənd 11/100: Başlanğıc və bitiş tarixinə əsasən iki tarix arasında satış miqdarının cəminin tapılması

D2 və E2 xanalarına yazılan başlanğıc və bitiş tarixlərinə əsasən satış miqdarlarının cəminin funksiyalar vasitəsi ilə F2 xanasına yazılması istənilməkdədir. Cədvəldəki tarixlər: Hər zaman kiçikdən böyüyə sıralanır. Bir tarix iki və daha çox dəfə...

Fənd 10/100: Söz birləşmələri  içərisindən ad və soyadın funksiya vasitəsi ilə kəsilərək digər xanaya yazılması 31

Fənd 10/100: Söz birləşmələri içərisindən ad və soyadın funksiya vasitəsi ilə kəsilərək digər xanaya yazılması

Cədvəldə İşçi kodu_İşçi adı,Soyadı_Şöbə içərisindən İşçi adı,Soyadının kəsilərək B2 xanasına yazılması və B2 xanasının Copy edilərək B2:B5 aralığına Paste edilməsi nəticəsində düzgün cavabın alınması lazımdır . 15.12.2016  23:00  

Fənd 9/100: Ən çox satılan 4 ayın satış miqdarının cəminin müəyyən edilməsi 30

Fənd 9/100: Ən çox satılan 4 ayın satış miqdarının cəminin müəyyən edilməsi

Bir illik satış məlumatları içərisindən ən çox satılan 4 ayın satış miqdarının cəmini funksiyalar vaistəsi ilə müəyyənləşdirərək E2 xanasına yazın.  

ACCA F3 Dərs 12 – Hesabların bağlanışı 0

ACCA F3 Dərs 12 – Hesabların bağlanışı

12.1. Hesabların bağlanışı 12.2. İlkin balansın qurulması 12.3. İlkin balansda yol verilən səhvlər    

ACCA F3 Dərs 10 – Debet və kredit, ikili yazılış qaydaları 0

ACCA F3 Dərs 10 – Debet və kredit, ikili yazılış qaydaları

10.1 – İkili yazılış qaydaları 10.2. Debet və kredit 10.3. Debet və kreditə aid nümunələr