1) VSTACK və HSTACK funksiyaları.

2) TEXTSPLIT, TEXTBEFORE və TEXTAFTER funksiyaları.

3) TOROW və TOCOLUMN funksiyaları.

4) TAKE və DROP funksiyaları.

5) CHOOSECOLS və CHOOSEROWS funksiyaları.