Exceldə paste special: skip blanksın mahiyyəti

Exceldə bəzən bir siyahının yoxlanılması zamanı sizin tərəfinizdən müəyyən edilən dəyərlərin yoxlanılan sütunun qarşısına yazılması və Rəhbərliyin qərarından sonra isə uyğun olan yoxlama nəticələrinin əvvəlki sütunda revizə edilməsi zərurəti yaranır. Bu hallar üçün Exceldə paste special: skip blanks menysundan istifadə etməklə işlərinizi daha da asanlaşdıra bilərsiniz. Fərz edək ki, məhsul adları və onların qalıq adları […]