1C dərs-14 – Satış əməliyyatları - INNAB

1C dərs-14 – Satış əməliyyatları

14.1 Satış Əməliyyatları

 

14.2 İstehsal Olunmuş Materialların Satışı Əməliyyatları

 

14.3 Xidmətlərin Satış Əməliyyatları

 

Bir cavab yazın