Motivasiyada “X faktoru”

1940-cı illərin sonu – 1950-ci illərin əvvəllərində Avropada menecment məsləhətçiləri tərəfindən Britaniyada və Qərbi Almaniyada yerləşən avtomobil istehsalı zavodlarını müqayisə edən bir neçə araşdırma aparılmışdır. Nəticədə məlum oldu ki, ən yaxşı alman zavodları ən yaxşı Britaniya zavodlarından dörd dəfə daha məhsuldar fəaliyyət göstərirlər. Əvvəlcə, Britaniyalı tədqiqatçılar aradakı fərqi alman zavodlarının yeni olması, İkinci dünya müharibəsindən […]

Dostlarla müsahibə aparmaq

Dostlarla (və ya həmkarlarla, qohumlarla) iş müsahibəsi aparmağın həm mənfi, həm də müsbət tərəfləri var. Müsahibədə sizdən obyektivlik tələb olunur, amma bu cür müsahibələrdə qarşı tərəfin zəif cəhətlərinə göz yumaraq və ya güclü tərəflərini nəzərə almayaraq ədalətsizlik edə bilərsiniz. Bundan əlavə dostunuzu işə qəbul etsəniz, onun məhz sizi tanıdığı üçün işə qəbul olunduğu və daha […]

Power BI Dərs 18

Power BI Dərs 18.1 : Dax yazılışı Calculate formulası Power BI Dərs 18.2 : Dax yazılışı ALLEXCEPT formulası POWER BI Dərs 18.3 : Dax yazılışı ALLSELECTED formulası POWER BI Dərs 18.4 : Dax yazılışı Date, day, month, year formulaları POWER BI Dərs 18.5 : Dax yazılışı EOMONTH, EDATE formulaları POWER BI 18.6 – Dax yazılışı […]

Power BI Dərs 17

Power BI Dərs 17.1 : Dax yazılışı – LookupValue formulası Power BI Dərs : 17.2 – Dax yazılışı Related formulası Power BI Dərs : 17.3 – Dax yazılışı Related Table formulası Power BI Dərs : 17.4 – Dax yazılışı RELATEDTABLE formula SUMX və SUM ALL formulaları ilə istifadəsi Power BI Dərs 17.5 : Dax yazılışı […]

Power BI Dərs 16

Power BI Dərs 16.1 : Dax yazılışı – Text formulaları Find və Search formulaları tətbiqi və fərqləri Power BI Dərs 16.2 : Dax yazılışı – Text formulaları Left, Right, Len, Upper, Lower Power BI Dərs 16.3 : Dax yazılışı – Text formulaları Fixed və Format Power BI Dərs 16.4 : Dax yazılışı – Text formulaları […]

Power BI Dərs 15

Power BI Dərs 15.1 : Dax yazılışı – Riyazi formulalar Int, Trunc, Ceiling, Floor Power BI Dərs 15.2 : Dax yazılışı – Riyazi formulalar Round, RoundDown, RoundUP Power BI Dərs 15.3 : Dax yazılışı – Riyazi formulalar Mod, ABC, Sign Power BI Dərs 15.4 : Dax yazılışı – Riyazi formulalar Power, SqrtQüvvətə yüksəlmə və kökaltına […]

Power BI Dərs 14

Power BI Dərs 14.1 : Dax yazılışı – İF AND OR formulalarının birlikdə istifadə edilməsi Power BI Dərs 14.2 : Dax yazılışı – SWITCH formulasının tətbiqi, bir neçə şərtin daxil edilməsi Power BI Dərs 14.3 : Dax yazılışı – TRUE, FALSE, İFERROR formulalarının istifadəsi Power BI Dərs 14.4: Dax yazılış – Statistik formulalar Count, CountA, […]

Power BI Dərs 13

Power BI Dərs 13.1 : Quick Measure əlavə edilməsi Power BI Dərs 13.2 : Measure və Calculated field arasında fərqlər, üstün və mənfi cəhətlər Power BI Dərs 13.3 : Dax yazılışı İf formulasının tətbiqi Power BI Dərs 13.4 : Dax yazılışı – Nested İF bir neçə şərt tətbiq edilməsi Power BI Dərs 13.5 : Dax […]

Power BI Dərs 12

Power BI Dərs 12.1 : Cədvəllər arasında əlaqələrin avtomatik yaradılması Modeling, Join Power BI Dərs 12.2 : Cədvəllər arasında əlaqələrin manual yaradılması Power BI Dərs 12.3 : Yaradılmış relationship-lər üzərində əməliyyatlar, görüntü tənzimləmələri Power BI Dərs 12.4 : Calculated field yaradılması və onların hesabatlarda tətbiqi Power BI Dərs 12.5 : Calculated field zamanı sadə operorların […]

Power BI Dərs 11

Power Query (Transform və Add Column menyusu) – Date and Time alt menyusu (Müddət üzrə) (Dərs 11.1) Power Query (Column menyusu)-Hazır nümunələrdən sütun yaradılması- Ədəd formatlı xanalar (Dərs 11.2) Power Query (Column menyusu)-Hazır nümunələrdən sütun yaradılması-Mətn formatlı xanalar (Dərs 11.3) Power Query (Column menyusu)-Hazır nümunələrdən sütun yaradılması-Tarix formatlı xanalar (Dərs 11.4) Power Query (Column menyusu)- […]