Əlaqəli yazılar

ST dərs 1 – Statistikaya giriş

Statistika-1 – 1.1. Statistika haqqında ümumi anlayışlar

Statistika-1 – 1.2.Statistikanın ən vacib terminləri

Statistika- 1 – 1 .3 – Dəyişənlərin Növləri, 1.4 – Ölçü sistemləri