Mühasibatlıq kursları və 1C proqramı

  “İnnab Business School”-un təşkil etdiyi Mühasibatlıq kurslarında  tələbələr müəssisədə çalışan hər hansı bir mühasibin bilməli olduğu  nəzəri və praktiki biliklərə sahib olacaqdır,həmçinin 1c proqramını öyrənəcəklər. Müasir müəssisəsinin gəlir və xərclərinin, mənfəət və zərərinin, inventarlarının, vergi və iqtisadi öhdəliklərinin uçotu aparılması, biznesin cari durumunun təhlil edilməsi onun ən vacib əməliyyatları hesab edilir. Ona görə də […]

MH10: Balans Hesabatı

Balans hesabatı müəyyən bir vaxtda müəssisənin cari maliyyə vəziyyətini göstərir. Mənfəət-zərər və balans hesabatları arasındakı əsas fərq bundan ibarətdir: mənfəət və zərər hesabatı müəssisənin müəyyən bir dövr ərzindəki (misal: Yanvar 2014 – Dekabr 2014) gəlirlərini və xərclərini özündə əks etdirirdisə, balans hesabatı əksinə, bəlli bir tarixdə (misal: 31 dekabr 2014) müəssisənin nəyə sahib olduğunu göstərir. […]