Əlaqəli yazılar

ST24: F testi

F testi iki dispersiya arasındakı fərqi test edir.

1

F testi aşağıdakı düsturla hesablanır:

2

F cədvəlində df1 stünu,  df2 isə sətiri göstərir.

Misal: fərz edək ki, siz broker şirkətində maliyyə göstəricilərinin təhlili sahəsində çalışırsınız. İki birjada (X və Y birjası deyək) səhmlər üzrə divident gəlirlərinin müqayisə edilməsi sizdən istənilir. Deyək ki, siz aşağıdakı məlumatları əldə etmisiniz:

6

Hər iki toplunun normal paylanmaya sahib olduğunu fərz edərək, dispersiyalar arasındakı fərqi hesablayaq (a = 0.05):

  • H0: σ12 = σ22

            H1: σ12 ≠ σ22

  • a = 0.05
  • f. = n1 – 1 = 21 –1 = 20 (sürət)
  • f. = n2 – 1 = 25 –1 = 24 (məxrəc)
  • Fα/2 = F.025, 20, 24 = 2.33

3

  • FSTAT-ın hansı sahəyə düşdüyünə baxaq və qərar qəbul edək:

4

Fstat = 1.256 < 2.33 olduğu üçün H0-ı rədd edilmir. Belə nəticəyə gəlirik ki, iki birjanın dispersiyaları arasında fərqin olmasına dair əsaslı sübutumuz yoxdur.

5


Buradaykən, Sizdən kiçik bir xahişimiz var. Bildiyiniz kimi, biz – “INNAB” komandası olaraq ana dilində peşəkar inkişafı təmin etmək məqsədi ilə məzmun (kontent) yaratmaqla da məşğuluq. İşinə məsuliyyətlə və həvəslə yanaşan komandamız bu işi təmənnasız şəkildə yerinə yetirir. Komandamız məzmunlarımızın daha çox insanların izləməsini görüb daha da motivasiya olur. Bu işdə sizin də dəstəyinizə ehtiyacımız var. Bu postu paylaşmaqla, həmçinin hər baxıb bəyəndiyiniz videoları, məqalələri daha çox insana tövsiyyə etməklə, youtube kanalımıza, bloqumuza, facebook/linkedin/instagram səhifəmizə abunə olmaqla həm bizi motivə edə, həm də peşəkar inkişafınız üçün zəmin yarada bilərsiniz.