Əlaqəli yazılar

CountIF funksiyası

Bu günə kimi, bəlkə də Exceldə CountİF funksiyası qarşınıza çıxmış, üstündən keçib getmisiniz. Amma, bu məqalədə bu funksiyanın bilmədiyiniz tərəfləri ilə Sizi tanış etmək istəyirəm.

Funksiyanın mahiyyəti: CountİF funksiyası müəyyən xanalarda hansısa bir simvolun, sözün, rəqəmin sayının tapılması üçün istifadə edilir.

Sintaksisi: =COUNTIF(“Axtarılan xanalar”;”Axtarılan kriteriya”)

Ölkələrin məlumatlarını özündə əks etdirən cədvəl verilmişdir. Bu cədvəldə hansı ölkənin adının neçə dəfə təkrarlandığını tapmaq üçün aşağıda şəkildə göstərilən şəkildə düsturdan istifadə edilir.

1

Yuxarıda CountİF funksiyasının sadə şəkildə istifadə qaydası ilə tanış olduq. İndi isə daha üstün səviyyəsi ilə tanış olaq.

Müəyyən simvolla başlayan mətnləri saymaq üçün axtarılan simvoldan sonra * işarəsi qoyulur.

2

Müəyyən simvolla bitən mətnləri saymaq üçün axtarılan simvoldan əvvəl * işarəsi qoyulur.

3

Müəyyən simvolu özündə saxlayan mətnləri saymaq üçün axtarılan simvoldan əvvəl və sonra * işarəsi qoyulur

4

Tərkibində text olmayan xanaları saymaq üçün =COUNTIF(seçilən xanalar;”<>*”) sintaksisindən istifadə edilir.

5

Tərkibində ancaq text saxlayan (rəqəm olmayan) xanaları saymaq üçün =COUNTIF(Seçilən xanalar;”<>”&””) sintaksisindən istifadə edilir

6

Müəyyən simvolla başlayıb və müəyyən uzunluqda sözləri saymaq üçün =COUNTIF(seçilən xanalar;”A??”) sintaksisindən istifadə edilir. A burada simvoldur, üç ? işarəsinin isə olması isə A ilə başlayan 3 hərfli sözləri saymaq anlamına gəlir.

7

Şəkildən də göründüyü kimi A hərfi ilə başlayan 3 hərfli söz ABŞ sözü 5 dəfə
Təkrarlanır.

Müəyyən rəqəmdən böyük, kiçik, böyükdür və ya bərabərdir, kiçikdir və ya bərabərdir və bərabər deyil rəqəmlərinin sayını tapmaq üçün >,<, >=,<=, <> simvollarını ədədin qarşısına yazmaq kifayətdir. Məsələn =COUNTIF(A1:A13;”<5″) yazılışı A1 və A13 xanalarında 5 dən kiçik rəqəmləri saymaq üçün istifadə edilir.

uyğun simvolları hansısa hərfin qarşısına qoyduqda əlifba siyahısında ondan əvvəl və ya sonra gələn simvolları saymaq mümkündür. Məsələn, =COUNTIF(A1:A9;”<N”) düsturu A1 və A19 xanalarında N hərfindən əvvəl gələn sözləri saymaq üçün istifadə edilir.

Yuxarıda qeyd etdiklərimin hamısını bir-bir tətbiq edərsəniz, asanlıqla dediklərimi tətbiq edə bilərsiniz.


Buradaykən, Sizdən kiçik bir xahişimiz var. Bildiyiniz kimi, biz – “INNAB” komandası olaraq ana dilində peşəkar inkişafı təmin etmək məqsədi ilə məzmun (kontent) yaratmaqla da məşğuluq. İşinə məsuliyyətlə və həvəslə yanaşan komandamız bu işi təmənnasız şəkildə yerinə yetirir. Komandamız məzmunlarımızın daha çox insanların izləməsini görüb daha da motivasiya olur. Bu işdə sizin də dəstəyinizə ehtiyacımız var. Bu postu paylaşmaqla, həmçinin hər baxıb bəyəndiyiniz videoları, məqalələri daha çox insana tövsiyyə etməklə, youtube kanalımıza, bloqumuza, facebook/linkedin/instagram səhifəmizə abunə olmaqla həm bizi motivə edə, həm də peşəkar inkişafınız üçün zəmin yarada bilərsiniz.